درباره ما

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی درمانگران حکیم خراسان در سال 1378 توسط تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاسیس شد و در شهریور همان سال کلینیک شبانه روزی آزادشهر جهت اشتغالزایی اعضاء و سایر فارغ التحصیلان گروه پزشکی راه اندازی شد.

دفتر مرکزی شرکت به آدرس :بولوار آزادی ،آزادی 46 پلاک 22 طبقه همکف 

تلفن 05136040072 و 05136047241 

 

 

لیست سهامداران شرکت تعاونی درمانگران حکیم خراسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

1

محسن عباسی

240

2

بهزاد علیزاده

109

3

محسن حسینی

199

4

علطفه افضل نیا

125

5

صادق افضل علیزاده

100

6

احمد نوروزی

103

7

حسن امامی

109

8

زهرا حجاریان ابهری

112

9

حسین طاهری

106

10

عليرضا فاضل علیزاده

108

11

حسین رحمتی

138

12

فریبا فخار

103

13

علی اصغر شفق

94

14

نفیسه بلوکی

111

15

سیما مدرس یزدی

99

16

عبدا... نادمی

94

جمع کل

1950